Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 220619"Maka hendaklah engkau wahai Nabi Muhammad sentiasa  beristiqamah, tetap teguh di atas jalan yang benar sebagaimana yang diperintah-kan kepadamu, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia  Maha Meliat apa yang kamu kerjakan." 

-Firman Allah dalam surah Huud, ayat 112.


Attachments