Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 240619''DAN mereka yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak juga bakhil dan sebaliknya perbelanjaan mereka itu adalah sederhana di antara keduanya.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Furqaan, ayat 67.
Attachments