Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 260619''DAN Kami turunkan daripada Al-Quran suatu penawar (bagi penyakit rohani dan jasmani) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim (orang-orang kafir) selain kerugian.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Israa', ayat 82.


Attachments