Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 010719''DAN ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah sebagai fitnah (ujian), Sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala  yang besar.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Anfal ayat 28.


Attachments