Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 030719​RIWAYAT Al-Imam Abi Daud yang bermaksud : ''Daripada Ibnu Umar Radhiallallahu Anhuma telah berkata : Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda : Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram.''

Attachments