Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 080719''OLEH itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebajikan kepada Allah jualah tempat kembali kamu semua maka dia akan memberitahu kamu tentang apa yang kamu perselisihkan.'' 


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Ma'idah, ayat 48.

Attachments