Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 170719''DAN ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap segala nikmat-Ku tentu Aku akan menambah nikmat itu kepada kamu dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu, maka sesungguhnya azab-Ku sangat keras.'' 


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ibrahim, ayat 7.

Attachments