Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 200719HADIS riwayat Imam at-Thabarani, daripada Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud : ''Tiga perkara yang membinasakan; kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti dan takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri''.

Attachments