Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 220719''DAN mintalah pertolongan (kepada Allah atas segala urusan kamu) dengan kesabaran dan mendirikan sembahyang.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 45.


Attachments