Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 240719''SESUNGGUHNYA Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah At-Thin, ayat 4.


Attachments