Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 300719''NEGERI kamu ini adalah negeri yang baik aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Saba', ayat 1.


Attachments