Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 030819''DEMI sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan (keredaan) Allah dan (kebahagiaan) hari akhirat serta banyak berzikir mengingat Allah''. 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Ahzab, ayat 21.
Attachments