Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 070819''DAN Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia semata-mata dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dengan sebaik-baiknya.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al Israa', ayat 23.
Attachments