Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 280819''SESUNGGUHNYA orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka (walaupun) mereka tidak melihatnya, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Mulk, ayat 12.
Attachments