Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 020919''MAKA bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan (mengenai kitab-kitab Allah) jika benar kamu tidak mengetahui.'' 

- Firman Allah Ta'ala dalam Surah an-Nahl, ayat 42.
Attachments