Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 090919''SESUNGGUHNYA Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri''. 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Baqarah, ayat 222.
Attachments