Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 110919''DI mana sahaja kamu berada nescaya maut akan mendapatkan kamu sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng tinggi yang kukuh.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Nisa', ayat 78.
Attachments