Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 040420''DAN janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi (dengan syirik dan maksiat) sesudah (Allah)
memperbaikinya (dengan mengutus rasul-rasul dan menetapkan syariat-Nya)''.


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Aa'raf : 56.


Attachments