Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 080420
''WAHAI orang-orang yang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil Amri (orang-orang yang berkuasa) daripada kalangan kamu''.


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah an-Nisa : 59.


Attachments