Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 130420

''DAN kewajipan bapa menanggung nafkah makan minum danpakaian mereka dengan cara yang patut''.

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Baqarah : 233.Attachments