Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 180420''WAHAI orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah (perbuatan) keji daripada perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beroleh kemenangan (dan keberuntungan)''.


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Ma'idah : 90.


Attachments