Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 200420
''ALLAH Pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan (kekufuran) kepada cahaya (keimanan)''.

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 257.


Attachments