Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 250420
''WAHAI orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka''.

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah At-Tahrim, ayat 6.


Attachments