Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 270420''DAN sempurnakanlah janji yang kamu buat (sama ada dengan Allah Subhanahu Wata'ala dan manusia),

sesungguhnya perjanjian itu akan dipertanggungjawabkan (di Hari Kiamat).''


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Isra' : 34.


Attachments