Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 290420''DAN hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya maka sesungguhnya sebaik-baik bekal
itu ialah takwa''.


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 197.


Attachments