Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 020520
HADIS yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari daripada Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : ''Bagi setiap nabi terdapat doa yang terus dimakbulkan di dunia. Tetapi aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada Hari Kiamat nanti''.

Attachments