Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 040520RIWAYAT Imam Ibnu Majah daripada Ibnu Umar, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda
maksudnya : ''Seorang pedagang yang dapat dipercayai, jujur dan Muslim, maka kelak pada Hari Kiamat ia akan bersama para syuhada''.Attachments