Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 200520''ALLAH menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesusahan...''


- (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Baqarah, ayat 185).


Attachments