Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 300520RASULULLAH Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya : "Sesungguhnya di antara hak anak ke atas bapa ialah mengelokkan namanya dan mengelokkan adabnya".


- Diriwayatkan oleh Imam al-Bazzar, daripada Abu Hurairah Radhiallahuanhu.


Attachments