Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 080620
RASULULLAH Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya : "Orang yang bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa".

 Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, daripada Abu 'Ubaidah bin Abdillah.


Attachments