Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 040720''...DAN sesiapa yang melakukan kezaliman daripada kalangan kamu nescaya Kami akan
merasakan kepadanya azab yang besar''.


- (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam 
Surah Al-Furqan, ayat 19).


Attachments