Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 060720RASULULLAH Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya : "Mencari rezeki yang halal itu
adalah wajib selepas perkara-perkara fardu yang lain".


- Diriwayatkan oleh Imam at-Thabrani, dari Abdullah bin Masud Radhiallahuanhu.


Attachments