Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 130720''DAN tolong-menolonglah kamu dalam 
kebajikan dan ketakwaan 
dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan (melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wata'ala)''.


(Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam 
Surah Al-Ma'idah, ayat 2)


Attachments