Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 200720''...DAN hendaklah kamu berlaku adil (dalam segala perkara), sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang adil''.

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam 
Surah Al-Hujurat, ayat 9.


Attachments