Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 290720''SESUNGGUHNYA hanya orang-orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan pahala mereka tanpa batasan''.- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah az-Zumar, ayat 10


Attachments