Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 080221​"IA menyuruh yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan Ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk".

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-A'raaf, ayat 157.


Attachments