Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 130221

''SEKIRANYA penduduk negeri itu, beriman serta bertakwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi''.


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-A'raaf, ayat 96.


Attachments