Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 270221​"KAMI mengutusmu wahai Muhammad supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan supaya kamu kuatkan agama-Nya serta memuliakan-Nya dan supaya kamu beribadat kepada-Nya pada waktu pagi dan petang".


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Fath, ayat 9.

Attachments