Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 010321​"DAN bagi Allah al-Asma'ulhusna (nama-nama yang baik lagi mulia) maka bermohonlah (dengan berdoa) kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu".


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-A'raf, ayat 180.

Attachments