Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 060321''KAMI akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelas kepada mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar''.

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Fushshilat, ayat 53.
Attachments