Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 240321''DAN carilah (pahala) negeri akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada (kenikmatan) dunia''.


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Qashash, ayat 77.


Attachments