Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 270321
''KEMUDIAN apabila kamu telah selesai mendirikan sembahyang, maka ingatlah 

Allah ketika kamu berdiri dan duduk serta ketika kamu berbaring''.

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah An-Nisa', ayat 103.Attachments