Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 310321​"DARI 'Aisyah Radhiallahuanha bahawa Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya : Orang yang paling sempurna iman di antara orang-orang yang beriman ialah orang yang paling baik budi pekertinya dan paling lembut kata-katanya kepada isterinya". (Riwayat Imam At-Termidzi).


Attachments