Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 070421​"MAKA orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh (ditempatkan) di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat".

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Hajj, ayat 56.


Attachments