Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 051218''USAHA-usaha peningkatan perlulah menyeluruh terutama bagi bidang yang dianggap utama, seperti pertanian makanan asasi. Bidang ini mestilah terus diperkasa sehingga mampu untuk kita memenuhi sara diri. Kita tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada pihak luar sahaja. Seyogia perkara ini dapat diambil perhatian serius oleh pihak berkenaan dalam kerajaan.'' 

- Titah Sempena Hari Ulang Tahun Keputeraan Baginda Ke-70 Tahun Bagi Tahun 2016.
Attachments