Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 151218''UGAMA Islam telah meletakkan kesihatan dan kesejahteraan itu di tempatnya yang tinggi selepas keimanan. Ini selaras dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Ibnu Majah yang bermaksud : ''Mintalah kepada Allah kesihatan dan kesejahteraan kerana sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik daripada kesihatan selepas iman.'' 

- Titah Majlis Ilmu 2012 Sempena Hari Keputeraan Baginda Ke-66 pada 23 Syawal 1433 Hijrah / 11 September 2012 Masihi.
Attachments