Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 040219''MENGENAI industri kreatif, para belia perlu merebut peluang tersebut, kerana di negara ini, banyak bidang yang dapat diteroka, khususnya bidang seni tradisi budaya. Bidang ini merupakan warisan berharga, yang boleh diketengahkan melalui strategi pemasaran berkesan, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju. Ini juga akan boleh menarik para pelancong dan sekali gus akan membuka peluang pekerjaan bagi anak-anak muda kita.''

- Titah Hari Belia Kebangsaan pada 28 Syawal 1432 Hijrah / 26 September 2011 Masihi.


Attachments