Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 110219''KEPENTINGAN akhlak adalah lebih dirasakan lagi di era mutakhir ini, berikutan berlakunya ledakan teknologi maklumat ICT. Dengan ledakan ini, seluruh masyarakat, tidak terkecuali juga kanak-kanak adalah terdedah kepada gejala-gejala yang boleh merosakkan akhlak.''

- Titah Sempena Majlis Konvokesyen Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Keenam, Tahun 1438H / 2016MAttachments