Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 130219''KITA menyedari, pada zaman ini, orang-orang yang membaca Al-Quran, berbanding dengan yang membaca bahan-bahan bacaan lain, tentu saja yang membaca Al-Quran adalah lebih sedikit jumlahnya. Kerana Al-Quran itu ditulis dan dibaca dalam bahasa Arab, yang memerlukan ianya dipelajari dengan lebih tekun dan sabar. Kerana itu tidak heran, kalau orang lebih memilih bahan bacaan lain daripada Al-Quran.'' -

Titah Sempena Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Bagi Tahun 1438H /
2017M.


Attachments