Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Petikan Titah 180219''SEKARANG, kita adalah dalam era lebih ke hadapan untuk melaksanakan aiaran-ajaran Al-Quran itu. Misalnya, kita telah pun melarang aktiviti mengenai arak dalam semua keadaan. Kita juga telah memperbaiki imej pada Hari Jumaat, mengelak riba dengan menubuhkan institusiinstitusi kewangan Islam dan lain-lain sebagainya. Semua ini kita buat adalah berlandaskan ajaran Al-Quran jua.'' 

- Titah Sempena Majlis Pertandingan Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Bagi Tahun 1435H / 2014M.
Attachments